Gia Trịnh - Bánh của hương vị xưa

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM - BÁNH RÁN MẬT PHÔ MAI (Số 18/Gia Trịnh/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 18/Gia Trịnh/2020

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TRỊNH BAKERY

Địa chỉ: Số 16A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.37474548              Fax:                Email:giangth@giatrinhbakery.com

Mã số doanh nghiệp: 0102044052

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 160/GCNATTP-SCT; Ngày Cấp: 04/12/2019; Nơi cấp: Sở Công Thương Hà Nội.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: BÁNH RÁN MẬT PHÔ MAI

2. Thành phần: Bột nếp, bột mì, đậu xanh, đường tinh luyện, mật (20%), phomai (10%), dầu ăn thực vật, nước sạch.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 ngày kể từ ngày sản xuất

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

  • Chất liệu bao bì: Túi PE, hộp nhựa chuyên dùng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Quy cách đóng gói: 10g, 11g, 12g, 14g, 15g/chiếc
  • Số lượng chiếc 1 hộp: 5 chiếc hoặc theo yêu cầu của khách hàng

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty cổ phần Gia Trịnh Bakery

Số 16A Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

III. Mu nhãn sản phẩm (mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa về ô nhiễm vi sinh vật và hoá học trong thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phm đối với sản phẩm đã công bố./.

 

 

Hà Nội, ngày 22  tháng 12 năm 2020.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)